ขั้นตอน ทำหนังสือ กับ KDP Amazon

ขั้นตอน ทำหนังสือ

ขั้นตอน ทำหนังสือ อัปโหลดงาน กับ KDP Amazon

สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่กับธุรกิจ KDP Amazon อาจจะยังไม่เข้าใจว่า ต้องทำอะไรก่อน มีขั้นตอนการทำไฟล์งานอย่างไรบ้าง และใช้รูปแบบไฟล์แบบไหนที่ระบบ KDP Amazon รองรับ ขั้นตอนการทำงานนั้นจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • ค้นหาต้นแบบ เรื่องที่จะทำ

ก่อนจะทำหนังสือทุกๆครั้ง ควรสำรวจตลาด Amazon.com ดูความต้องการของลูกค้า หรืออะไรที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้

  • ออกแบบเนื้อหาของสมุดจด

เริ่มต้นออกแบบเนื้อหาสมุดจดของคุณ และตรวจเช็คความเรียบร้อย แต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญ คือการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ถูกต้อง ระยะ margin ด้านต่างๆ ต้องตรงตามกฎที่ KDP Amazon กำหนด จะได้ไม่ต้องแก้ไขซ้ำๆ

  • จัดเตรียมรูปเล่ม

หลังจากออกแบบหน้าหลักๆเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเรียงหน้า ทำซ้ำ duplicate pages ให้ได้หน้าสมุดครบตามที่เราวางแผนงานไว้ และ export file ออกมาในรูปแบบไฟล์ pdf

  • ออกแบบปก

การออกแบบปก จะต้องใช้ template ของ KDP ที่จะมีให้เรากรอกข้อมูล ขนาดของสมุด จำนวนหน้า และดาวน์โหลด Cover template มาใช้งาน โดยการตั้งค่าขนาดกระดาษตาม Cover template ที่ได้รับมา และ export file ออกมาในรูปแบบไฟล์ pdf เช่นกัน

  • จัดเตรียม book information

จัดเตรียมข้อมูลสำคัญของสมุด title , subtitle , description , keyword , category ที่เกี่ยวข้องกับสมุดของคุณ ในขั้นตอนนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน ที่จะทำให้ได้ information ที่ดี

  • ลงหนังสือ

เข้าเว็บไซต์ kdp.amazon.com แล้วเลือก Upload Paperback แล้วกรอกข้อมูล information หนังสือที่เราได้เตรียมไว้ อัปโหลดไฟล์ เนื้อหา และไฟล์ปก ตั้งราคา แล้ว รอระบบ KDP ตรวจสอบ เพื่อวางจำหน่าย

ขั้นตอนในการทำสมุด ลงขายในตลาด amazon.com หากทบทวนเนื้อหา ฝึกทำบ่อยๆให้คล่อง จะทำให้เราวางแผนงานได้ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการทำงาน และ มีประสบการณ์มากขึ้น

KDP คืออะไร

KDP Amazon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *