การติดตั้ง โปรแกรม Affinity

การติดตั้ง โปรแกรม

วิธีการติดตั้ง โปรแกรม Affinity

  1. ดับเบิ้ลคลิก ตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา แล้วกด Install

Affinity

2. โปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Close ได้เลย

Affinity

3. ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมจาก Icon หน้าจอ Desktop

  • ทดลองใช้โปรแกรม(ฟรี10วัน) เลือก Start my trial
  • ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ มี License key แล้ว เลือก I have a product key
Affinity

และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Affinity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *