Author Archives: Admin

สาเหตุ หนังสือ ขายไม่ได้ เกิดจากอะไรบ้าง

สาเหตุ หนังสือ ขายไม่ได้

อันดับแรก และส่วนใหญ่ของสาเหตุที่ทำให้หนังสือขายไม่ได้ ก็คือ…

เหตุผล ที่ คนไทยทำ Ebook ไม่สำเร็จ รู้แล้วต้องหลีกเลี่ยง

เหตุผล Ebook

เหตุผลที่ทำให้คนไทยร่วมงาน KDP กับอเมซอนไม่สำเร็จที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยง

ร่วมงาน Amazon ช่องทางไหนได้บ้าง

ร่วมงาน Amazon

ความสำเร็จจากการร่วมงานกับอเมซอน เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ หลายช่องทาง