Tag Archives: KDP Amazon

สาเหตุ หนังสือ ขายไม่ได้ เกิดจากอะไรบ้าง

สาเหตุ หนังสือ ขายไม่ได้

อันดับแรก และส่วนใหญ่ของสาเหตุที่ทำให้หนังสือขายไม่ได้ ก็คือ…

เหตุผล ที่ คนไทยทำ Ebook ไม่สำเร็จ รู้แล้วต้องหลีกเลี่ยง

เหตุผล Ebook

เหตุผลที่ทำให้คนไทยร่วมงาน KDP กับอเมซอนไม่สำเร็จที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยง

ร่วมงาน Amazon ช่องทางไหนได้บ้าง

ร่วมงาน Amazon

ความสำเร็จจากการร่วมงานกับอเมซอน เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ หลายช่องทาง