Ebook สำหรับเด็ก มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง

Ebook สำหรับเด็ก

Ebook สำหรับเด็ก เนื้อหาควรเป็นอย่างไร และควรทำหนังสือกี่หน้าจึงจะเหมาะสม ช่วงวัยของเด็กแบ่งการทำหนังสืออย่างไรได้บ้าง เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้

หนังสือ Ebook สำหรับเด็กนับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเขียนที่ยังไม่เก่งในภาษาอังกฤษ เพราะหนังสือสำหรับเด็ก สามารถแบ่งเด็กออกไปได้หลากหลายช่วงวัย ให้คุณได้เลือกกลุ่มอายุของลูกค้าเด็กได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำหนังสือสำหรับเด็ก สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำการบ้าน คือ เนื้อหาของหนังสือควรเป็นรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมสำหรับเด็ก และหนังสือควรกำหนดให้มีความหนากี่หน้า อ่านข้อมูลที่เรานำมาให้ในบทความนี้ แล้วคุณจะได้บทสรุปของหนังสือ Ebook ของคุณทันที ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

สร้างหนังสือ Ebook สำหรับเด็ก ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กได้อย่างไร

พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน เป็นข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนทำหนังสือ โดยเด็ก 1-3 ขวบต้องการเรื่องสั้น มีตัวเดินเรื่องไม่เกิน 3 ตัว เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนและต้องจบเรื่องแบบ Happy ending เท่านั้น ต่อมาคือเด็ก 4-5 ขวบต้องการนิทาน เรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยาย ส่วนเด็ก 5-8 ขวบเริ่มเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นมาได้เล็กน้อย และเด็ก 8-10 ขวบเริ่มอ่านหนังสือด้วยตัวเองได้  เหมาะกับนิยายหรือสารคดี สำหรับเด็กที่อายุ 11 ปีขึ้นไป ในวัยนี้คุณจะต้องเขียนหนังสือด้วยเทคนิคเดียวกันกับหนังสือของผู้ใหญ่

เลือกเนื้อหาหนังสืออย่างไร ให้ตรงกับความสนใจของเด็ก

เนื้อหาหนังสือ Ebook จะต้องเป็นเรื่องที่มีจุดประสงค์ชัดเจน มีระบบความคิดเพียงหนึ่งเดียว สำนวนที่ใช้ต้องเข้าใจง่ายไม่ต้องแปลซ้ำ และต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยเด็กที่มีอายุ 2-6 ขวบ เนื้อหาในหนังสือควรมีรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือ และขนาดตัวอักษรจะต้องใหญ่ อ่านง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ตัวอักษรลวดลาย ส่วนเด็กอายุ 12-14 ขวบเนื้อหาไม่ต้องการรูปภาพมากนัก และระบบความคิดสามารถมีได้มากกว่าหนึ่ง กล่าวโดยรวมคือเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการทำหนังสือสำหรับเด็กคือ เนื้อหาที่มีแก่นของเรื่องชัดเจน เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และคุณจะต้องกำหนดรูปแบบของเนื้อหาให้ชัดเจน ว่าคุณต้องการเขียนนิทาน เทพนิยาย เรื่องสั้น หรือสารคดี

ความหนาของหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กควรเป็นอย่างไร

ความหนา หรือจำนวนหน้าของหนังสือ Ebook ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จะจำแนกตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็กอีกเช่นกัน นั่นคือ เด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-5 ขวบ เหมาะกับหนังสือที่มีความหนา 8-16 หน้า ส่วนเด็กในวัยเรียนอายุ 6-11 ขวบเหมาะกับหนังสือที่มีความหนา 16-32 หน้า ส่วนเด็กตั้งแต่ 11 ขวบขึ้นคุณสามารถเพิ่มจำนวนหน้าหนังสือได้มากกว่า 32 หน้า

ต้องบอกว่ามีส่วนแบ่งการตลาดเยอะสำหรับ Ebook สำหรับกลุ่มเด็ก แต่ก็ไม่ได้ทำง่ายอย่างที่คิด เพราะถึงแม้คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่คุณจะต้องรับมือกับความละเอียดอ่อนของเด็กแต่ละช่วงวัย และใส่ใจกับเนื้อหาที่คุณต้องการนำเสนอ ซึ่งถ้าหากคุณเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก คุณจะไปได้สวยในการทำหนังสือเลยทีเดียว ดังนั้นศึกษาความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัยให้เข้าใจก่อนลงมือทำหนังสือทุกครั้ง

KDP Amazon

KDP Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *