ส่วนประกอบ Ebook มีอะไรบ้าง เรียนรู้ Ebook ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบ Ebook

ส่วนประกอบ Ebook ที่คุณควรรู้ก่อนลงมือทำ Ebook มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณได้สร้างผลงานที่สมบูรณ์ เราได้นำองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นมาให้คุณศึกษาในบทความนี้

หลายท่านอาจจะทราบดีว่าการทำหนังสือหนึ่งเล่มนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างเช่น ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง คำอุทิศ คำนำ สารบัญ และเริ่มต้นเนื้อเรื่องบทที่ 1 ไล่ไปเรื่อยๆ แต่สำหรับการทำหนังสือ Ebook องค์ประกอบในการสร้างผลงานจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับการทำหนังสือ และความแตกต่างนั้นจะอยู่ที่โปรแกรมในการใช้ทำหนังสือที่ KDP Amazon จะใช้โปรแกรมที่หลากหลายกว่า ซึ่งในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักองค์ประกอบของการสร้าง Ebook กับ KDP Amazon ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่คุณควรรู้ และควรเลือกมาใช้กับผลงานของคุณ

องค์ประกอบ ส่วนประกอบ Ebook มีอะไรบ้าง

สำหรับ KDP Amazon จะมีคำแนะนำโดยตรงจากอเมซอนในการสร้างผลงาน Ebook คือให้แต่ละส่วนขององค์ประกอบต้องทำแยกหน้าออกจากกันทั้งหมด หรือที่เรียกว่า Page break ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้

  • Title Page หรือชื่อหนังสือ และชื่อผู้เขียน ให้จัดวางตำแหน่งเอาไว้ตรงกลาง
  • Copyright หรือส่วนที่แสดงลิขสิทธิ์
  • Dedication หรือคำอุทิศ ที่ใช้เป็นส่วนให้คุณได้กล่าวขอบคุณ หรือยกความดีของผลงานชิ้นนี้ให้กับใครบ้าง
  • Preface หรือคำนำ
  • Prologue หรือการกล่าวอารัมภบท เป็นการหยิบยก หรือสรุปบางช่วง บางตอนของหนังสือขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของผลงานคุณ
  • เนื้อหา ในส่วนนี้เนื้อหาแต่ละบทคุณก็จต้องทำแยกหน้าด้วยเช่นกัน โดยส่วนนี้ทางอเมซอนจะแนะนำให้ใช้เป็นคำสั่งในโปรแกรม Kompozer เพื่อให้คุณได้ใช้คำว่า Go to ได้ โดยคำนี้เมื่อแสดงในเนื้อหา จะทำให้ผู้อ่านสามารถกดย้อนไปสู่หน้าต่าง ๆ ได้ โดยการใส่ Go to คุณไม่จำเป็นต้องใส่ทุกหน้าของเนื้อ ให้ใส่เฉพาะบางส่วนที่คุณต้องการให้ผู้อ่านได้กดย้อนไปสู่หน้าที่คุณต้องการสื่อสาร เช่น Go to contents คือกลับไปสารบัญ หรือ Go to the beginning คือกลับไปสู่จุดเริ่มต้น

ส่วนของสารบัญ มีความสำคัญ ที่คุณต้องทำให้ถูกเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการกลับมาแก้ไข

ส่วนสารบัญ หรือ Contents มีเทคนิคในการทำที่คุณควรรู้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และไม่ให้คุณต้องเสียเวลาในการแก้ไขงาน Ebook โดยการทำสารบัญกับ KDP Amazon นั้นคุณไม่ต้องใส่เลขประจำหน้าหนังสือแต่ละหน้า เพราะโปรแกรมอ่านของ KDP Amazon จะอ่านตามขนาดของตัวหนังสือ ซึ่งทำให้ตัวหนังสือมีความยืดหรือหดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เลขหน้าที่กำกับไว้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นให้คุณกำกับเพียงแค่หัวข้อในสารบัญ ส่วนโปรแกรมที่คุณต้องใช้ในการทำสารบัญคือ Mobipocket Creator ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถกดเข้าไปที่หัวข้อสารบัญที่สนใจ และเข้าไปสู่หน้านั้นๆ ของหัวข้อได้ทันที

ส่วนเนื้อหาท้ายเล่มของ Ebook อาจจะมีบางเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น บรรณานุกรม Bibliographies, เกี่ยวกับผู้เขียน About Editorial หรือภาคผนวก Appendices ซึ่งองค์ประกอบท้ายเล่มนี้ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าต้องมี ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ หรือหากคุณต้องการมีเนื้อหาท้ายเล่ม ก็ไม่มีการกำหนดตายตัวอีกว่าให้องค์ประกอบใดขึ้นก่อนหรือหลัง คุณสามารถออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ แต่คุณจะต้องทำแยกหน้าหัวข้อออกจากกันเหมือนการสร้างส่วนประกอบอื่นๆ

KDP Amazon

หาเงินออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *